Przedszkole
Aktualności - szkoła
Informacja

Komisja Rekrutacyjna informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone na rok szkolny 2020/2021 zostały zakwalifikowane do klasy I przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie.

Idź do strony

Aktualności - przedszkole
Informacja

Komisja Rekrutacyjna informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone na rok szkolny 2020/2021 zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie.

Idź do strony

Komunikaty dla rodziców

Komunikat z dnia: 2020.03.24

Komunikat

KOMUNIKAT
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WYMYSŁOWIE

 

Na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

po uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę

ustala się następujący sposób pracy zdalnej szkoły w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

·               Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie będzie prowadzić kształcenie na odległość.

·               Rozpocznie się kontynuacja realizacji podstawy programowej.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów (w klasach IV-VIII), przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

·               Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

·               We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywać adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych, a w razie potrzeby także numery telefonów uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców/ opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

·               Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych klas ustalony z nauczycielami będzie uwzględniał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów (szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły – Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci).

·               W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Zatem każdy wychowawca w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi określi formy i zasady kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami/ opiekunami prawnymi i uczniami.

·               Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom/ opiekunom prawnym tygodniowy plan zajęć, który również będzie zamieszczony na stronie i profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebooku.

·               Nauczyciele mają obowiązek określić i poinformować rodziców/opiekunów prawnych, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

·               Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców/opiekunów prawnych o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka w ramach zajęć rewalidacyjnych.

·               Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

·               Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych w ustalonych przez siebie godzinach.

·               Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek ich dokumentowania według przyjętego wzoru.

 

Idź do strony


Przekaż 1% podatku naszej szkole
KRS 0000201137

Rok szk. 2019/2020

Dzwonki

Dzwonki

1) 8:00 -  8:45
2) 8:55 -  9:40
3) 9:50 - 10:35
4) 10:45 - 11:30
5) 11:50 - 12:35
6) 12:45 - 13:30
 7)
13:40 - 14:25
                    8)   14:35 - 15:20
Rozkład jazdy

Rozklad jazdy autobusu                PRZYJAZDY
I trasa (Boksycka) - godz. 7.45

II  trasa - (Kunów, Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, Kunów - godz. 7.15


ODJAZDY
I trasa (Boksycka) - godz. 13.53

II  trasa - (Kunów, Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, Kunów - godz. 14.37

Kalendarium

KALENDARZ SZKOLNY NA 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 27 stycznia – 09 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31 października 2019 r., 2-3 stycznia 2020 r. 12 czerwca 2020 r.– szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

DNI USTAWOWO WOLNE: 1 listopada, 11 listopada,1 stycznia 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 11 czerwca Egzamin Ósmoklasisty - 21-23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

Najnowsza galeria

[Kliknij aby przejść do galerii]
Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole "Stokrotka"
w Wymysłowie

ul. Wesoła 43
27-415 Kunów

KONTAKT:
tel/fax: (41) 262-47-81
mail: spwymyslow@poczta.onet.pl
 
Ogółem: 452684
Dzisiaj: 14
On-line: 4

UWAGA: Na stronie wykorzystujemy pliki cookie, aby analizować ruch. Korzystając z niej zgadzasz się na to.

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_